Bankacılık ve Sigortacılık Programı Sigortacılık İşlemleri II dersini alan öğrencilerin dikkatine

Bugün dersimiz  12 Nisan Çarşamba günü saat 1330’da başlayacaktır. Derslik no. T513’tur.