2547 SAYILI YÖK KANUNUN 44/C MADDESİNE GÖRE AZAMİ ÖĞRETİM SÜRESİNİ 2018-2019 BAHAR DÖNEMİ SONUNDA DOLDURAN BAŞARISIZ ÖĞRENCİLERE VERİLECEK EK SINAV HAKKINDA DUYURU

Yükseköğretim Kanununun, öğretim süresi ile ilgili (2547 SK.44.Madde) olarak, 26.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6569 SK.28 Maddesine göre azami öğretim süresini dolduran öğrencilere ek sınav hakkı verilecektir.

Azami öğrenim süresini 2018-2019 Bahar dönemi sonunda dolduran ancak ek sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz;

-28 Ekim – 05 Kasım 2019 tarih aralığında mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Müdürlüğü ‘ne şahsen başvurması ve başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

-Başvuru tarihlerine kadar ek sınav başvurusunda bulunmayan öğrenciler ek sınav hakkında feragat etmiş sayılır ve 2547 sayılı kanun madde 44/c bendine göre ilişikleri kesilir

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ DOLAN BAŞARISIZ ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

EK SINAV 1 SINAVI ;  11 – 15 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden azami öğretim süreleri 2018-2019 Bahar Dönemi sonunda sona eren son sınıf öğrencilerine, 

1) Başarısız oldukları bütün dersler için (uygulamalı dersler hariç)  iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, 

2) Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); 

3) Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. 

4) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

* Uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

 * Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

  * Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

MYO MÜDÜRLÜĞÜ