HKUK 1110-Hukukun Temel Kavramları dersi ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKAKTİNE!!!

23 Kasım Cuma günkü HKUK 1110-Hukukun Temel Kavramları dersi yapılmayacaktır.

Telafi dersi için duyuru sonra yapılacaktır.