MYO Mezuniyet Töreni

2017-2018 MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNİYET TÖRENİ

SELÇUK YAŞAR KAMPÜS Y BLOK ÖNÜ

29 Haziran 2018/ SAAT: 18.00

– Halkla İlişkiler ve Tanıtım

– Grafik Tasarımı

– Bankacılık ve Sigortacılık

– Marina ve Yat İşletmeciliği

– Deniz ve Liman İşletmesi

– Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

SELÇUK YAŞAR KAMPÜS YILDIZ ALAN

29 Haziran 2018 / SAAT: 20.00

– Gıda Teknolojisi

– Dış Ticaret

– Bilgisayar Programcılığı

– Lojistik

– Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

 

PROVA TARİHLERİ

Yıldız Alan Tören Provaları:

27 Haziran 2018 Çarşamba / 10:30 Gıda Teknolojisi,  Dış Ticaret, Bilgisayar Programcılığı, Lojistik, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

 

Y Blok Tören Provaları:

28 Haziran 2018 Perşembe / 10:30 Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Grafik Tasarımı, Bankacılık ve Sigortacılık, Marina ve Yat İşletmeciliği, Deniz ve Liman İşletmesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

PROVALARA KATILIM ZORUNLUDUR.

 

 

 

 

2017-2018 VOCATIONAL SCHOOL GRADUATION CEREMONIES

SELÇUK YAŞAR CAMPUS Y BUILDING FRONT AREA

June 29, 2018 / TIME: 18.00

– Public Relations

– Graphic Design

– Banking and Insurance

– Marina and Yacht Management

– Maritime and Port Management

– Tourism and Hotel Management

 

SELÇUK YAŞAR CAMPUS STAR AREA

June 29, 2018 / TIME: 20.00

– Food Technology

– Foreign Trade

– Computer Programing

– Logistics

– Alternative Energy Resources Technology

 

 

REHEARSAL DATES

 

Star Field Ceremony Rehearsals:

Wednesday, June 27, 2018 / 10:30 Food Technology, Foreign Trade, Computer Programing, Logistics, Alternative Energy Resources Technology

 

 

Y-Building Ceremony Rehearsals:

Thursday, June 28, 2018 / 10:30 Public Relations, Graphic Design, Banking and Insurance, Marina and Yacht Management, Maritime and Port Management, Tourism and Hotel Management

 

 

STUDENTS ARE REQUIRED TO ATTEND REHEARSALS.