Öğrt. Gör. Gözde ÖZDİLEK Ara Sınavları

12.11.2019 tarihinde 09.30-10.30 arasında T (-2 B09)  MDTP 1153 Dış Ticarette Paket Programlar

 

12.11.2019 tarihinde 13.00-14.30 arasında T (203) MFBP 2250 Banka ve Sigorta İşletmeciliği

 

12.11.2019 tarihinde 15.30-16.30 arasında T (-2 B07) MFBP 1100 Genel Muhasebe

 

15.11.2019 tarihinde 09.30-10.30 arasında T (516) MFBP 1110 Ekonomi