SOFL 115 ve SOFL 1116 DERSLERİNDEN MUAFİYET İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME